Scion: Shards of Fate

AT JOHN KEATS’ HOUSE IN BOSTON

III.2

Het huis van John Keats blijkt een serieuze villa te zijn. Na wat overleg besluiten ze, op aandringenn van Samuel, om eerst 24u te observeren alvorens binnen te gaan. Aiko en Victoria zullen de eerste shift doen: die van de namiddag. Het idee zou dan ook zijn om Isaac een kijkje te laten nemen. Samuel en Martin zouden dan voor de nachtshift zorgen.
Samuel checkt op vraag van Aiko eerst nog of de vingerafdrukken van Toshiro of Suzanne in de politie databank zit, om na te gaan of deze misschien overeen komen met die op het pistool dat ze bij zich heeft in een plastic zak. Helaas blijken de vingerafdrukken niet beschikbaar te zijn.
De party checkt in in een nabijgelegen hotel. Aiko & Victoria gaan met de pick-up naar de straat van John Keats. Sam & Martin rusten wat uit met de nacht shift in het vooruitzicht en Raffaël gaat wat joggen.
Tijdens de eerste ‘watch’ merken ze niet veel op, behalve een oud vrouwtje dat door de gordijnen naar hun auto zit te loeren. Plots krijgen A&V telefoon van R die in de buurt aan het joggen is en een zestal FBI swat-wagens hun richting uit ziet crossen. V wil vertrekken, maar A pruttelt wat tegen en stapt uiteindelijk uit.
Luttele seconden later komen de wagens aan bij A aan het het huis van JK. A&R ‘join the battle’ nadat R in de buurt blijkt te zijn. Gezien echter de overweldigende meerderheid besluiten ze er van door te gaan en Aiko springt zowaar over een huis naar R.
Intussen heeft V S&M opgepikt en ze rijden A&R tegemoet om te ontsnappen. Na enkele sprongen en een vliegend gsm-gesprek vinden ze elkaar en rijden weg…

Comments

jefvanvinckenroye Laurein

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.