Scion: Shards of Fate

IN THE CAR TOWARDS BOSTON (AGAIN)

III.1

De vijf helden en heldinnen zijn met een anoniem gekochte pick-up onderweg naar Boston om de mysterieuze John Keats te gaan opzoeken.
Onderweg vindt een hele discussie plaats over de foto’s, ontvoeringen, potscherven enz… Aiko vertelt zo over haar ontvoeringin Japan. Ze bemerkte een man (een zekere Toshiro Ogawa) een vrouw lastig vallen en wilde zich moeien. Toen ze echter beide volgde kwam ze in een steegje terecht waar er plots meerdere vrouwen waren die Aiko aanvielen. (Misschien probeerde Toshiro haar eigenlijk te beschermen?) Vreemd genoeg hadden ze allemaal hetzelfde gezicht: dat van Suzanne Ortygia, de zus van Martin. Aiko toont dan ook de foto van Suzanne die ze bij zich heeft…
Raffaël voegt er vervolgens aan toe dat toen hij werd neergeschoten dit ook door meerdere mensen werd gedaan met hetzelfde gezicht. Ditmaal het gezicht van John Keats… net zoals op de foto’s…
Martin kan er niet bij dat zijn zus zou betrokken zijn bij de ontvoeringspoging van Aiko. Hij vertelt dat op de avond dat zijn zus ontvoerd werd, hij stemmen hoorde in haar atelier. Iemand (een man?) zei tegen zijn zus: “Hier ben je voor gemaakt. Dit is het doel van je bestaan.” Waarop zij antwoorde: “Dit kan ik niet toestaan…”
Het valt de party wel op dat bij iedereen, als er foto’s worden bekomen, er ook potscherven te vinden zijn. Ze vragen zich af of er misschien toch een link is met het atelier van Suzanne, waar ze ook met klei werkte.
Victoria vertelde alvast dat in het lichaam van de dode vrouw die bij haar werd gevonden er ook potscherven zaten.

Comments

jefvanvinckenroye Laurein

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.