Scion: Shards of Fate

MEETING JOHN KEATS IN BOSTON

III.7

De party besluit de lead op John Keats toch opnieuw op te nemen en rijdt terug naar Boston. Neferkare vliegt eerst eens over het huis en landt op het vensterblad. Ook Isaac neemt een kijkje. Ze merken beiden op dat zowel Suzanne als John in het huis aanwezig zijn en in het donker zitten te wachten…
Na wat discussie bellen M&R aan aan de voordeur. A, V & AJ sluipen naar de achterdeur terwijl Sam de voordeur in de gaten houdt.
Suzanne doet open met “Mr Keats verwacht u, kom binnen…”
Martin kan het niet aanzien en grijpt de verschijning bij de keel: “Waar is mijn zus!?!” “Pas op.” antwoordt de golem “Ze willen u niet meer levend…”
Hierop laat M haar los, spant zijn boog en gaat met R het huis in tot in de kamer waar JK zit. Hij schieet, maar mist en hier komen 5 anderen dubbelgangers van JK de kamer in.
In de ruimte ontstaat een gevecht waarbij iedereen wordt betrokken. Sam komt door het raam, A, V & AJ komen via de andere deur. (Aiko zelfs met een legendarische driedubbel geschroefde flip-flop.)
Een van de JK’s wordt uiteindelijk geraakt en de party herkent draden in het lichaam die aan een bom doen denken. Martin roept dan ook “They have explosives inside them!” waarop iedereen zsm het huis probeert te verlaten.
De groep geraakt amper buiten voordat het huis in een luidde knal ontploft. De verschillende leden raken licht gewond, maar geraken tot aan het busje dat door AJ wordt gestart na enkele mislukte pogingen door de anderen.
Ze rijden weg van de plaats des onheils, maar beseffen dat ze best wel eens door omliggende CCTV camera’s kunnen zijn geregistreerd…

Comments

jefvanvinckenroye Laurein

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.