Scion: Shards of Fate

SUZANNE'S WORKSHOP

III.6

Martin gaat naar zijn ouderlijk huis en na een gesprek met zijn ouders gaat iedereen (behalve AJ & A) naar binnen. R voelt met ‘unlidded eye’ dat er een sterke band was in dit huis. Victoria kan echter onmiddellijk ‘voelen’ wat er gebeurd is: 3 jaar geleden werd Suzanne reeds ontvoerd. En toen was John Keats zelfs al betrokken. Ze werden echter beiden intussen vervangen door golems en vandaar de potscherven. De doodbloedende vrouw die V indertijd aantrof was dus waarschijnlijk ook door een golem uitgeschakeld.
Martin vraagt nog aan zijn ouders of hun de laatste drie jaar aan S iets was opgevallen, maar ze zeggen enkel dat ze wat rustiger was geworden. Ze is zelf geadopteerd, maar komt uit de VS. Op jonge leeftijd was ze al op straat beland en zat ze in instellingen owv haar gedrag. Ze had woede-uitbarstingen. (Was she a god child?)
V&S gaan uiteindelijk bij een plaatselijke lijkschouwer nog navragen of er misschien niet-geïdentificeerde lichamen de laatste drie jaren zijn binnengebracht die Suzanne zouden kunnen zijn, maar zonder resultaat.

Comments

jefvanvinckenroye Laurein

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.