Scion: Shards of Fate

WILL THE REAL JOHN KEATS PLEASE STAND UP

Bij de cinematische ontploffing heeft Aiko nog nét Dumpsterborn kunnen wegtrekken. Helaas is ze toch onder puin terechtgekomen. We tillen haar eronderuit en vinden hierbij ook een half verbrand briefje in het puin. M kijkt snel hoe ernstig de situatie is en na een korte controle of we nog iets missen maken we dat we weg zijn.
DB is stabiel, maar toch ernstig gewond: meerdere breuken in beide benen, voet, heup, 2 vingers, … . Zodra het lukt in de vlucht zet M enkele botten terug op de juiste plaats. DB garandeert ons dat ze zichzelf genezen krijgt, al zal het dit keer wel tijd kosten. Voor de rest van de sessie is ze te vinden op de achterbank van de van.

Briefje:
Untitled.png

We ontdekken snel dat het papiertje 4 locaties weergeeft met een Romeinse godennaam. We besluiten om naar de korst bijzijnde te gaan voor verder onderzoek: Neptune City in New Jersey. Onderweg krijgt S telefoon: Stacy, het meisje van sessie 1 die we toen in shock hebben achtergelaten, belt. Ze heeft het nieuws gevolgd en laat weten dat ze wéét dat het niet klopt; Ze dreigt ermee naar de pers te gaan en wil van ons het ‘echte verhaal’. S is lastig dat we haar toen zo hebben achtergelaten. S besluit om er samen met A naartoe te gaan om de bovenhand te houden in welke info ze heeft of krijgt over ons. / Split party

M krijgt telefoon van de journalist Piper Riley. Ze zegt dat ze heeft zitten graven in het ontvoeringsverhaal van M en zijn zus. Ze heeft verschillende ‘gaten’ ontdekt zoals bvb dat M op beelden duidelijk heel goed bevriend is met zijn ontvoerders. Ze dreigt ermee om met deze scoop naar buiten te komen, maar is ervan overtuigd dat er meer verhaal achter zit. Ze wil ook Suzanne niet in gevaar brengen door deze bewijzen ‘te vroeg’ naar buiten te brengen. Ze wil afspreken in Boston.

Afspraak in de Lord Hobo in Boston: Piper kent M en V meteen, R kan ze niet thuisbrengen. Wij wisselen info uit, en zij houdt haar collega’s in de gaten om te zien of er nog anderen op ons spoor komen. Ze heeft haar eerste leads van Stacy ! Ze waarschuwt nog dat Stacy echt geobsedeerd aan het worden is door dit verhaal.
• PR kent JK en het is haar opgevallen dat de originele JK niét dezelfde persoon is als zijn golem clones. Ze bezorgd ons een foto van hem. Hij is al 3 – 4 jaar niet meer gezien.
• Ook dat er clones zijn van S, is haar opgevallen
• Ze heeft Aiko onmenselijk hoog zien springen
PR is vooral getriggered door de clones, ze wil weten wat hierachter zit om een nog grotere scoop te hebben.

Verder naar New Jersey.
We spreken in de auto af dat we een plan gaan opstellen om Stacy zwart te maken in de media, om haar verhaal op voorhand al te ontkrachten.
Als we ‘snachts aankomen in Neptune City belt PR: ze heeft ontdekt dat er op naam van JK véél adressen zijn, waaronder de 4 adressen op ons briefje.

Aangekomen bij zijn huis laten we Isaac scouten: in de kelder zit de echte JK met een lange baard, in het huis 4 golems. We komen meteen in actie: R basht de achterdeur vakkundig in en M schiet op de eerste golem JK. Het duurt niet lang voor de golem S’en en golem JK’s herleid zijn tot een hoopje scherven en we JK 1.0 kunnen bevrijden.

Het verhaal van JK 1.0: hij is 3 jaar geleden ontvoerd door de JK Golem en Suzanne. Hij werd opgesloten en moest wapens ontwikkelen voor de golems. Hij heeft de explosieven gemaakt, alsook een vlammenwerper. De enige JK 1.0 adressen zijn die van Boston en Providence. De andere adressen op de lijst van Piper zijn dus van de bad guys. Hij weet niet wie er verder achter zit, wel was het duidelijk dat ze ‘scions wilde pakken’. Hij had de indruk dat de JK golem en Suzanne 3j geleden geliefden waren.
We lichten JK1.0 in dat Trump ondertussen presidentskandidaat is en proberen contact te zoeken met S&A. We willen hen inlichten over Stacy en onze ontdekking van JK1.0… geen gehoor..

Onderweg naar Plymouth om S&A te zoeken wort duidelijk dat JK ook een scion is ! Hij blijk een zoon van Zeus te zijn, geadopteerd door Apollo, broertje van M dus. Hij heeft duidelijk nog niet veel introductie gehad, is vooral verbaasd dat er meerdere pantheons zijn.

Plymouth: als we in de buurt komen vallen meteen de ambulances, politiewagens, … op. Volgens de geruchten op de straat zou er een bende oorlog geweest zijn waarbij mogelijk de bende verantwoordelijk voor onze ontvoering betrokken is. We bekijken de situatie vanop afstand en stellen vast dat er potscherven zijn maar geen spoor van S&A. We polsen ook even bij Piper: ze is merkwaardig genoeg al op de hoogte van het incident en er zouden ‘geen doden’ zijn. (ze was ook al heel snel op de hoogte van de ontploffing waar we bij betrokken waren. Hoe volgt ze ons ?)

We vrezen dat ze meegenomen zijn, en gaan naar het dichtstbijzijnde adres van JK in New York. Na een screening op afstand lijkt dit de stockage te zijn voor de wapens van de Golems, geen spoor van S&A. JK blijkt een talent te zijn met vuur en zet de boel in de fik ! We bezorgen Piper de scoop van een ontploffing in NY.
Met opnieuw de vlammen in de achteruitkijkspiegel zetten we koers naar Pensyvania om S&A te zoeken …

Comments

jefvanvinckenroye jefvanvinckenroye

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.