Scion: Shards of Fate

MEETING JOHN KEATS IN BOSTON
III.7

De party besluit de lead op John Keats toch opnieuw op te nemen en rijdt terug naar Boston. Neferkare vliegt eerst eens over het huis en landt op het vensterblad. Ook Isaac neemt een kijkje. Ze merken beiden op dat zowel Suzanne als John in het huis aanwezig zijn en in het donker zitten te wachten…
Na wat discussie bellen M&R aan aan de voordeur. A, V & AJ sluipen naar de achterdeur terwijl Sam de voordeur in de gaten houdt.
Suzanne doet open met “Mr Keats verwacht u, kom binnen…”
Martin kan het niet aanzien en grijpt de verschijning bij de keel: “Waar is mijn zus!?!” “Pas op.” antwoordt de golem “Ze willen u niet meer levend…”
Hierop laat M haar los, spant zijn boog en gaat met R het huis in tot in de kamer waar JK zit. Hij schieet, maar mist en hier komen 5 anderen dubbelgangers van JK de kamer in.
In de ruimte ontstaat een gevecht waarbij iedereen wordt betrokken. Sam komt door het raam, A, V & AJ komen via de andere deur. (Aiko zelfs met een legendarische driedubbel geschroefde flip-flop.)
Een van de JK’s wordt uiteindelijk geraakt en de party herkent draden in het lichaam die aan een bom doen denken. Martin roept dan ook “They have explosives inside them!” waarop iedereen zsm het huis probeert te verlaten.
De groep geraakt amper buiten voordat het huis in een luidde knal ontploft. De verschillende leden raken licht gewond, maar geraken tot aan het busje dat door AJ wordt gestart na enkele mislukte pogingen door de anderen.
Ze rijden weg van de plaats des onheils, maar beseffen dat ze best wel eens door omliggende CCTV camera’s kunnen zijn geregistreerd…

View
SUZANNE'S WORKSHOP
III.6

Martin gaat naar zijn ouderlijk huis en na een gesprek met zijn ouders gaat iedereen (behalve AJ & A) naar binnen. R voelt met ‘unlidded eye’ dat er een sterke band was in dit huis. Victoria kan echter onmiddellijk ‘voelen’ wat er gebeurd is: 3 jaar geleden werd Suzanne reeds ontvoerd. En toen was John Keats zelfs al betrokken. Ze werden echter beiden intussen vervangen door golems en vandaar de potscherven. De doodbloedende vrouw die V indertijd aantrof was dus waarschijnlijk ook door een golem uitgeschakeld.
Martin vraagt nog aan zijn ouders of hun de laatste drie jaar aan S iets was opgevallen, maar ze zeggen enkel dat ze wat rustiger was geworden. Ze is zelf geadopteerd, maar komt uit de VS. Op jonge leeftijd was ze al op straat beland en zat ze in instellingen owv haar gedrag. Ze had woede-uitbarstingen. (Was she a god child?)
V&S gaan uiteindelijk bij een plaatselijke lijkschouwer nog navragen of er misschien niet-geïdentificeerde lichamen de laatste drie jaren zijn binnengebracht die Suzanne zouden kunnen zijn, maar zonder resultaat.

View
BREAKFAST
III.5

De twee groepen ontbijten apart. Als de penthouse groep het hotel verlaat is dit met de rode loper ‘and everything’ en AJ schiet zelfs in de lach bij het verlaten van het hotel.
In het busje overleggen ze de verdere acties. AJ heeft geprobeerd T te contacteren, maar dit kan wel even duren. Ze heeft nu alvast geen nieuws. Ze zijn dan ook niet als vrienden uit elkaar gegaan. “He brought feelings into sex.” Uiteindelijk besluiten ze om naar het atelier van Suzanne te gaan om de potscherven verder te onderzoeken.
Onderweg stoppen ze even bij een copyshop waar AJ (best goede) valse papieren in elkaar knutselt voor zowel Aiko als Raffaël. De eerste gaat nu als ‘Jessica Raleigh’ door het leven.
Onderweg wordt er nog wat gesproken over de mate waarin de party members elkaar eigenlijk wel vertrouwen. Dit blijkt wel mee te vallen, al is niemand helemaal zeker natuurlijk…
Ten slotte stelt zich de vraag of ze de link meet John Keats nu toch niet gemist hebben.

View
SPENDING THE NIGHT...
III.4

Voor de nacht wordt er opgesplitst: V/M/S zouden liever ‘normaal’ in een hotel of motel overnachten, waar dat A/AJ/R meer zien in een kraakpand of a ‘con’. Nadat Sam gecheckt heeft of ze ook persoonlijk bij de FBI geseind staan (wat niet het geval blijkt te zijn, maar de wagen wel, net zoals Aiko), gaan de twee groepen hun eigen weg.
V/M/S boeken een kamer en iets later pretendeert AJ in hetzelfde hotel dat ze van de Secret Service is en een kamer nodig heeft voor een speciale missie. Uiteindelijk weet ze het hotel te overtuigen om voor haar, A & R het penthouse vrij te maken met alles er op en er aan.
AJ/A/R nodigen de anderen uit om mee te feesten in het privé zwembad van het penthouse (waar A & R met de meest onmogelijke sprongen in duiken), maar deze weigeren. Achteraf vermoeden V/M/S dat er naast gefeest en geslapen ook ‘geslapen’ is door de anderen, maar dit laten ze bewust in het midden.
Sam checkt op internet en nieuws over de gebeurtenissen in Boston. Blijkbaar waren ze enkel op zoek naar de wagen, maar waren de swat teams niet daar ivm het huis van JK. Van de wegspringende A&R zijn enkel een paar zeer onduidelijke beelden op youtube terug te vinden.
AJ heeft A nog geschminkt waardoor ze nu zelfs niet meer als aziatische herkenbaar is…

View
A NEW ALLY: ANNE-JANE RALEIGH
III.3

In de wagen bekijken ze hun opties. De pick-up is waarschijnlijk geseind en moeten ze asap ditchen. Ze stoppen dan ook om de wagen achter te laten en een nieuwe anonieme wagen aan te kopen. Echter hebben ze alles amper uit de auto geladen als er een knalrode ‘van’ stopt met vlammen geschilderd op de motorkap. Aan het stuur zit een bloedmooie jongedame in de ‘worst outfit’ ever die haar ondanks alles nog steeds goed lijkt te staan… Ze roept: “Get in the fucking car you m@#@#s.”
De party bekijkt elkaar wat twijfelend maar besluit uiteindelijk in te stappen. Iets in deze vreemde verschijning werkt geruststellend… De jongedame stelt zich voor als Anne-Jane Raleigh, aka ‘Dumpsterborn’ en de rat op haar schouder stelt ze voor als… haar broer. De realisatie komt plots dat ze haar herkennen als een van de mensen van op de foto’s… En AJR heeft ook foto’s bij van alle anderen. (Aiko, Martin, Samuel, Raffaël, Victoria + Toshiro Oginawa + Suzanne Ortygia + John Keats + Anne-Jane Raleigh)
Victoria vermeldt er ook nog even bij dat AJR een ongeloofelijk lang strafblad heeft en dat haar vingers kriebelen om haar aan te houden.
AJR zegt dat TO haar gestuurd heeft om hen te helpen. Van op de foto’s herkent ze SO en JK niet. Ook het idee van ‘dubbelgangers’ is haar vreemd.
Wel laat ze weten dat ze al twee jaar weet dat ze een God child is van Tlazoltéotl: goddess of filth and lust. Haar broertje (de rat) werd ook door haar moeder (maar wel degelijk als rat) gebaard. Ook zij maakte deel uit van een groepje van 6 god children, maar daarvan zijn enkel zij en TO nog overgebleven. (TO’s ‘ouder’ is Amaterassu.)

View
AT JOHN KEATS’ HOUSE IN BOSTON
III.2

Het huis van John Keats blijkt een serieuze villa te zijn. Na wat overleg besluiten ze, op aandringenn van Samuel, om eerst 24u te observeren alvorens binnen te gaan. Aiko en Victoria zullen de eerste shift doen: die van de namiddag. Het idee zou dan ook zijn om Isaac een kijkje te laten nemen. Samuel en Martin zouden dan voor de nachtshift zorgen.
Samuel checkt op vraag van Aiko eerst nog of de vingerafdrukken van Toshiro of Suzanne in de politie databank zit, om na te gaan of deze misschien overeen komen met die op het pistool dat ze bij zich heeft in een plastic zak. Helaas blijken de vingerafdrukken niet beschikbaar te zijn.
De party checkt in in een nabijgelegen hotel. Aiko & Victoria gaan met de pick-up naar de straat van John Keats. Sam & Martin rusten wat uit met de nacht shift in het vooruitzicht en Raffaël gaat wat joggen.
Tijdens de eerste ‘watch’ merken ze niet veel op, behalve een oud vrouwtje dat door de gordijnen naar hun auto zit te loeren. Plots krijgen A&V telefoon van R die in de buurt aan het joggen is en een zestal FBI swat-wagens hun richting uit ziet crossen. V wil vertrekken, maar A pruttelt wat tegen en stapt uiteindelijk uit.
Luttele seconden later komen de wagens aan bij A aan het het huis van JK. A&R ‘join the battle’ nadat R in de buurt blijkt te zijn. Gezien echter de overweldigende meerderheid besluiten ze er van door te gaan en Aiko springt zowaar over een huis naar R.
Intussen heeft V S&M opgepikt en ze rijden A&R tegemoet om te ontsnappen. Na enkele sprongen en een vliegend gsm-gesprek vinden ze elkaar en rijden weg…

View
IN THE CAR TOWARDS BOSTON (AGAIN)
III.1

De vijf helden en heldinnen zijn met een anoniem gekochte pick-up onderweg naar Boston om de mysterieuze John Keats te gaan opzoeken.
Onderweg vindt een hele discussie plaats over de foto’s, ontvoeringen, potscherven enz… Aiko vertelt zo over haar ontvoeringin Japan. Ze bemerkte een man (een zekere Toshiro Ogawa) een vrouw lastig vallen en wilde zich moeien. Toen ze echter beide volgde kwam ze in een steegje terecht waar er plots meerdere vrouwen waren die Aiko aanvielen. (Misschien probeerde Toshiro haar eigenlijk te beschermen?) Vreemd genoeg hadden ze allemaal hetzelfde gezicht: dat van Suzanne Ortygia, de zus van Martin. Aiko toont dan ook de foto van Suzanne die ze bij zich heeft…
Raffaël voegt er vervolgens aan toe dat toen hij werd neergeschoten dit ook door meerdere mensen werd gedaan met hetzelfde gezicht. Ditmaal het gezicht van John Keats… net zoals op de foto’s…
Martin kan er niet bij dat zijn zus zou betrokken zijn bij de ontvoeringspoging van Aiko. Hij vertelt dat op de avond dat zijn zus ontvoerd werd, hij stemmen hoorde in haar atelier. Iemand (een man?) zei tegen zijn zus: “Hier ben je voor gemaakt. Dit is het doel van je bestaan.” Waarop zij antwoorde: “Dit kan ik niet toestaan…”
Het valt de party wel op dat bij iedereen, als er foto’s worden bekomen, er ook potscherven te vinden zijn. Ze vragen zich af of er misschien toch een link is met het atelier van Suzanne, waar ze ook met klei werkte.
Victoria vertelde alvast dat in het lichaam van de dode vrouw die bij haar werd gevonden er ook potscherven zaten.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.